Skip to main content

Schoolloopbaan

Komt je kind bij ons op school? Met onze leerlingen gaan wij op Het Mozaïek acht jaar lang aan de slag om het beste uit elk kind te halen.

Dat begint al in de kleutergroep waar we werken met verschillende niveaus. Een basisgroep, een groepje kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald gebied en een groep die juist extra uitdaging wil. Deze zogenaamde kleine kring zorgt ervoor dat elke leerling onderwijs krijgt passend bij het eigen niveau. Wist je dat we bij de kleuters al starten met Engelse les én dat kinderen zelf op een iPad mogen werken? De opdrachten passen binnen een thema waar de kinderen al spelend meer over leren.In de groepen 3 en 4 is er bijzondere aandacht voor lezen, rekenen en schrijven. Een bijzondere mijlpaal in de schoolloopbaan van je kind! Spelenderwijs leert groep 3 lezen.

Letters worden op een bewegende manier aangeleerd waarbij alle zintuigen worden geactiveerd, bijvoorbeeld door het kleien van letters. Aan het einde van groep 3 en in groep 4 wordt dit steeds verder uitgebouwd. Steeds wat moeilijker en iets sneller. Ook krijgen de leerlingen wereldoriënterende vakken aangeboden.

Het uitbouwen van kennis en ervaring, daarop richten we ons in de groepen 5 tot en met 8. Zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen, elkaar helpen en respect hebben voor elkaar zijn belangrijke onderwerpen in deze groepen. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat onze schoolverlaters klaar zijn voor hun vervolgopleiding en de toekomst.

Portfolio

Leren zichtbaar maken. Daar geloven wij in op Het Mozaïek. Daarom werken alle kinderen in álle groepen met portfolio’s. De individuele ontwikkeling van de leerlingen – zowel cognitief als persoonlijk – worden hierin duidelijk. De kinderen nemen eigen leiderschap en zijn zelf verantwoordelijk voor hun portfolio.

Twee keer paar jaar maken onze leerlingen een tekening van zichzelf en ze maken portfoliobladen over hun sociale ontwikkeling en talenten. Is een kind heel trots op een werkje? Dan mogen ze dat uit hun schrift halen en aan het portfolio toevoegen. Ook de rapporten maken er deel van uit, hiermee ontstaat een mooi overzicht van de ontwikkeling van elke leerling.