Skip to main content

LeerKRACHT

Wij werken we met de methode leerKRACHT om ons onderwijs effectief te blijven verbeteren.

"Elke dag samen een beetje beter."

Niet alleen kinderen leren elke dag, ook ons team is nooit uitgeleerd. Binnen het Mozaïek werken we met de methode leerKRACHT waarmee we continu ons onderwijs verbeteren. Leerkrachten helpen elkaar bij de voorbereiding van de lessen, stellen doelen en verbinden daar acties aan. Ook komen collega’s bij elkaar in de klas en wordt de kinderen om feedback gevraagd. Leren doe je immers je hele leven lang.

leerKRACHT in het primair onderwijs