Skip to main content

The leader in me

Het beste wat je kunt worden, is jezelf.

doel gehaald

Op Het Mozaïek werken we op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey: The Leader in Me. We gebruiken de boom van de 7 gewoonten. De stam staat symbool voor elk kind en de relaties met anderen. Elk deel van de boom heeft een eigen betekenis. Deze pedagogische lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen.

Inzicht krijgen in jezelf, in relaties met anderen en in je eigen aandeel in sociale situaties en daarin verantwoordelijkheid nemen vormen de kernwaarden. Van de kleuters tot en met groep 8, alle groepen werken met The Leader in Me. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van kennis en (sociale) vaardigheden de manier is waarop onze kinderen zich in de maatschappij staande kunnen houden en succesvol zijn.

De zeven gewoonten:

Gewoonte 1

Wees proactief. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden en zijn bijvoorbeeld leider van de kapstok of van het uitdelen van schriften.

Gewoonte 2

Begin met het einddoel voor ogen. We maken groepsdoelen en individuele doelen en hangen deze op in de klas.

Gewoonte 3

Belangrijke zaken eerst. Vanaf de bovenbouw wordt gewerkt met dag- en weekplanningen. We doen eerst ons werk en dan is er tijd voor leuke, andere dingen.

Gewoonte 4

Denk win-win. Zijn er meningsverschillen? Dan zoeken we naar een oplossing zodat het voor iedereen leuk is.

Gewoonte 5

Eerst begrijpen, dan begrepen worden. We leren om écht naar elkaar te luisteren.

Gewoonte 6

Creëer synergie. Hierbij staan opdracht waarin wordt samengewerkt centraal. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en sterke punten.Gewoonte 7

Houd de zaag scherp. Groepsdoel bereikt? Dat mag gevierd worden! Met een polonaise in de klas, een spelletje doen of samen een filmpje kijken.

Leiderschap is een keuze, geen functie.

"Stephen Covey"