Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking tussen school en ouders.

Ouders kennen hun kind het beste. Daarom investeren wij in een goed contact met ouders. Vertrouwen tussen school en thuis is belangrijk voor de ontwikkeling van een leerling. We houden informatieavonden en rapport- en adviesgesprekken, maar contact met de leerkracht is altijd mogelijk. Per e-mail maar ook persoonlijk. Ook sturen we elke twee weken een nieuwsbrief met nieuwtjes over onze school en communiceren we via de mail of via Parro. Informatie is daarmee altijd beschikbaar voor de ouders.

Wil je graag meehelpen bij verschillende activiteiten? Hulpouders zijn altijd welkom! Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij sportactiviteiten, schoolreisjes, lezen met de kleuters of het schoonmaken van de klas. Je bent altijd welkom om ons te helpen!

Oudercommissie

In de oudercommissie zitten tien ouders die de school ondersteunen bij allerlei vieringen en activiteiten. Zo is de commissie betrokken bij festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen en het afscheid van groep 8, maar de leden helpen ook tijdens de Koningsspelen, avondvierdaagse en andere activiteiten. Samen met hulpouders zorgt de oudercommissie ervoor dat de school er altijd mooi aangekleed uitziet, passend bij het seizoen. Maar ook zaken als de luizencontrole en het praktisch verkeersexamen wordt door deze groep enthousiaste ouders georganiseerd. Meer weten of ook lid worden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie personeelsleden vormen samen de medezeggenschapsraad (MR). De leden adviseren over beleidszaken en als er wijzigingen zijn wordt de MR hierin betrokken en om instemming gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld over het schoolplan, wijzigingen in de organisatie of de verkeersveiligheid rond onze school. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar. Meer weten of lid worden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.