Skip to main content

Leerlingenzorg

Op elke school zijn leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften.

Leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften hebben bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig in bepaalde vakken of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het basisaanbod is dan niet voldoende voor deze minder- of meerbegaafde leerlingen. Op Het Mozaïek willen we die extra behoeften graag vroeg signaleren, zo kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten hebben hierover nauw contact met de intern begeleiders. We kunnen bijvoorbeeld zorgen voor extra instructies, meer tijd om te oefenen of juist extra verdieping.

Kunnen wij op school niet genoeg bieden? Dan kan er specialistische hulp worden geboden vanuit het team Passend Onderwijs. Hierin zitten orthopedagogen en specialisten die onze school adviseren over het vervolgtraject. Eventueel kunnen we gebruik maken van een arrangement Passend Onderwijs. Natuurlijk nemen we ouders mee in dit proces, samen zorgen we voor écht passend onderwijs voor het kind.