agenda

Er zijn geen naderende evenementen.


We mogen weer naar school!

Beste ouders, verzorgers,

Zoals afgesproken ontvangt u van ons de informatie over het heropstarten van de school op maandag 11 mei aanstaande. We zijn aan het werk gegaan binnen de kaders die ons gegeven zijn.

We hebben ervoor gekozen om in deze periode te gaan werken met een continurooster. We hebben deze keuze gemaakt om de verplaatsingen op een dag te minimaliseren. Het gevolg daarvan is dat alle kinderen op school moeten blijven eten. Een pauze van 5 kwartier op school is dan te lang.

Alle leerlingen komen in halve groepen 2 dagen in de week naar school van 08.30 uur tot 14.30 uur. Op deze manier zal steeds de helft van het aantal leerlingen aanwezig zijn in het gebouw. De samenstelling van deze helften wijzigt niet. Bovendien krijgen de leerlingen op deze manier elke dag evenveel onderwijstijd (5,5 uur, net als op een gewone schooldag). De pauze voor de leerlingen is een half uur. In die tijd eten zij samen met de leerkracht en spelen daarna buiten, waarbij zoveel mogelijk ambulant personeel wordt ingezet om toezicht te houden. Tijdens dit speelmoment van de leerlingen hebben de leerkrachten gelegenheid om pauze te nemen.

De leerlingen zijn als halve groep op school op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag.

Als de leerlingen 2 dagen per week naar school gaan, kan er op de overige dagen geen sprake meer zijn van ‘onderwijs op afstand’. De leerkracht is immers met de halve groep aan het werk op school. De leerlingen krijgen op de dag dat zij fysiek op school zijn huiswerk mee om te maken tijdens de thuiswerkdagen (inclusief de woensdag).

De verdeling van de groepen in twee helften wordt door school gedaan. We streven ernaar om kinderen uit 1 gezin op dezelfde dagen naar school te laten komen. Bij de combinatiegroep kiezen we ervoor groep 3 en groep 4 afzonderlijk naar school te laten komen.

Ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen en de afgelopen 6 weken om die reden gebruik hebben gemaakt van de opvang op school, ontvangen van ons een aparte mail met de werkwijze voor de komende periode. Voor hen blijft de mogelijkheid bestaan om van deze opvangmogelijkheid gebruik te maken.

Bij verkoudheid blijft uw kind thuis. Als we op school vaststellen dat uw kind verkouden is, nemen we contact met u op zodat u uw kind kunt komen ophalen.

En dan, na al deze zakelijkheden, waar het eigenlijk om gaat: we gaan weer naar school! We gaan er alles aan doen om daar ook een feestelijk moment van te maken.

Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders