agenda

Er zijn geen naderende evenementen.


Aanmelden en afmelden

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Aan- en afmelden

U kunt op de volgende manieren aan- of afmelden:

E-mailen naar overblijfmozaiek@scopescholen.nl
Bellen naar 06-40573965 (op schooldagen tussen 08.30 en 09.30 uur, daarna kunt u de voicemail inspreken)
Geef bij voorkeur minimaal 1 dag voor het overblijven uw aan- of afmeldingen door.
Aan- of afmeldingen die na 09.30 uur zijn gedaan, kunnen niet meer dezelfde dag worden verwerkt.

In alle gevallen vult u een inschrijfformulier in voor onze administratie. Deze kunt u  hier downloaden
Ook bij eventuele wijzigingen graag een wijzigingsformulier invullen.


Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders