agenda

Er zijn geen naderende evenementen.


schoolraad

 

De SR bestaat uit ca. 10 ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van jaarlijks terugkerende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen en afscheid groep 8) en incidentele activiteiten (denk aan de Koningsspelen, Lustrumjaar en Sponsorjaar).
De SR zorgt er ook voor – samen met een enthousiaste groep hulpouders – dat de school altijd aantrekkelijk, afwisselend en seizoensgebonden – aangekleed is.
Op woensdag na elke schoolvakantie coördineert de SR de hoofdluiscontrole in alle groepen. Vanuit de SR wordt ook aandacht besteed aan het verkeer rondom de school. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van de “Zoen & Zoef” plekken bij school en het praktisch verkeersexamen voor de kinderen uit groep 7.
Aan het begin van elk schooljaar geeft de SR alle contactouders instructies over de invulling van het contactouderschap. Daarnaast zorgt de SR ervoor dat infotheek vier ochtenden per week bemenst wordt en dat de collectie regelmatig wordt aangevuld.
De schoolleiding houdt de SR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gebruikt de leden regelmatig als klankbord. De SR heeft voor de school ook een signaalfunctie.
De ouderbijdrage, die wij graag ieder jaar tegemoet zien, wordt gebruikt om onder andere bovenstaande activiteiten te bekostigen.
De SR zet zich in principe in voor school-/groepsbrede zaken.
Voor individuele zaken kunt u terecht bij de leerkracht of het managementteam.
Als u interesse heeft om lid te worden van de SR, meer over haar activiteiten wilt weten of een agendapunt wilt inbrengen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter. De voorzitter is bereikbaar via srhetmozaiek@scopescholen.nl.
Hieronder kunt u het jaarverslag van de SR lezen:

laatste nieuws
Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders