agenda
 • di, 22 06 2021

  workshop drumtastic

 • di, 22 06 2021

  MR vergadering

 • wo, 23 06 2021

  workshop drumtastic

 • ma, 28 06 2021

  Streetwise


afspraken

Leefregels
Omgaan met elkaar vraagt om duidelijke, herkenbare afspraken of regels. Dit heeft een positief effect op het samenleven en samenwerken. Wij hechten er waarde aan om samen met de kinderen voor een prettig leefklimaat te zorgen.

Pesten
Bij pestgedrag denken wij aan schelden, elkaar uitlachen, chanteren, slaan, schoppen, negatief social media gedrag, maar ook aan het een langere tijd buitensluiten en negeren van iemand. We maken gebruik van het anti pestbeleid volgens de zogenaamde vijfsporenaanpak, gekoppeld aan onze stopmethode. Het antipestbeleid is een document dat voortdurend om aanpassingen vraagt. Ons antipestbeleid is omgezet in een Goed gedrag protocol, een gedragsovereenkomst met een aantal uit te voeren stappen.  Na de laatste stap kan de schorsings- en verwijderingsprocedure in gang worden gezet. (Klik op de link naar de procedure.)

Brengen van de kinderen:
Het is ‘s morgens erg druk in de gang als alle kinderen door hun ouders worden binnengebracht. Daarom willen we de volgende afspraak hanteren. Kinderen van groep 1 en 2 mogen in de klas worden gebracht, maar wij denken dat kinderen vanaf groep 3 na de herfstvakantie best alleen naar binnen kunnen ook om hun zelfstandigheid te bevorderen.
Maakt u s.v.p. zo weinig mogelijk gebruik van de auto.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Dinsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Woensdag 8.30 – 11.30 8.30 – 12.15
Donderdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Vrijdag 8.30 – 12.00 8.30 – 14.30

Voor een enkele groep begint de les bewegingsonderwijs een kwartier eerder. De leerkracht van desbetreffende groep maakt dan zelf afspraken met u.

Schoolplein tijdens schooltijd
Het schoolplein is er voor de kinderen: lekker spelen, rekening -houdend met elkaar, praatje maken, knikkeren, hinkelen, tafeltennis, enzovoort. Om dit spelen zo veilig mogelijk te maken én te houden zijn enkele vaste afspraken gemaakt:
•  De kinderen gaan niet van het plein af. Soms mogen ze onder -toezicht naar een grasveld gaan.
•  De deur van de school wordt 10 minuten vóór aanvang van de lessen geopend. Dan mogen de kinderen naar binnen. Om half 9 gaan de deuren dicht en willen we met de les beginnen.
•  Pleinwacht is aanwezig in de ochtendpauze.
•  De kinderen mogen vanaf 8.10 uur en vanaf 13.05 uur het plein op om daar te spelen.
•  De TSO-kinderen gaan om 13.00 uur al naar binnen.
•  Als er nog kinderen buiten spelen rond 12.00 en 15.00 uur, wordt u vriendelijk verzocht voor het hek te wachten tot de kinderen binnen zijn.

Fietsen en stepjes
Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. De school is niet aansprakelijk voor verdwenen fietsen, fietssleuteltjes of voorkomende schade. Stepjes en fietsjes mogen, om ongelukken in de gangen te voorkomen, niet in ons gebouw geparkeerd worden.  In het gebouw en op ons plein hebben we geen ruimte om de stepjes te parkeren. Daarom willen we dat de stepjes in de fietsenrekken gezet worden.

Mobiele telefoons
We begrijpen dat in sommige situaties het voor ouders prettig is als de kinderen mobiel te bereiken zijn. Indien u uw kind op school moet bereiken, moet dat via het telefoonnummer van de school zelf. Op de pleinen en in het gebouw moeten de mobiele telefoons de hele dag uit zijn, ook als de kinderen overblijven. Indien de kinderen toch een mobiele telefoon meenemen dan worden die aan het begin van de dag ingeleverd bij de groepsleerkracht, die deze aan het eind van de dag weer terug geeft. Tijdens schoolreis en kamp mogen de mobiele telefoons niet mee. Indien u dan uw kind wilt bereiken, kunt u dat doen  via de school of rechtstreeks via een mobiel nummer van één van de begeleiders.

Verjaardagen
De kinderen mogen de medeleerlingen uit de eigen groep trakteren en de leerkrachten in de gang waarin het lokaal ligt. Het liefst geen snoep. Voor de leerkrachten hoeft u geen uitzondering te maken. Het is ook fijn als er rekening wordt gehouden met “allergiekinderen”. Vraag dit vooraf aan de leerkracht.

Medische aangelegenheden
Als uw kind op school een ongelukje mocht krijgen, dan doen wij het volgende:
•  Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf.
•  Is het ernstiger, dan bellen wij u op en hopen dat u zelf even naar de dokter gaat. Lukt dat niet, dan gaan wij zelf.
•  Indien uw kind allergisch is, of medicijnen op school gebruikt, moet u dat aangeven tijdens het aanmeldingsgesprek op school. Indien iets pas optreedt als uw kind onze school reeds bezoekt, moet u het gelijk melden bij de groepsleerkracht. Wij hanteren in alle gevallen het protocol medicijngebruik op school.

Wet op gebruik persoonsgegevens
Op onze school worden veel gegevens bewaard over uw kind en uw gezin. Veel van deze gegevens levert u aan tijdens de aanmelding. Tijdens de schoolgaande periode van uw kind wordt het dossier aangevuld met rapporten, verslagen van gesprekken en bijvoorbeeld uitslagen van eventuele onderzoeken . De school gebruikt deze gegevens alleen intern, voor zover deze voor de ontwikkeling van uw kind noodzakelijk zijn. Indien het nodig is dat er informatie gedeeld wordt met derden, vragen we hiervoor eerst uw toestemming. Wettelijk worden deze gegevens enkele jaren bewaard en tenslotte vernietigd.
Met betrekking tot het publiceren van foto’s op onze website (naar aanleiding van diverse schoolactiviteiten) en in onze schoolgids of nieuwsbrief, zullen we proberen portretfoto’s zo veel mogelijk te voorkomen. We publiceren liever overzichtsfoto’s. Wanneer u als ouder bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s van uw kind, vragen we u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur.

Veiligheid
We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en gebruiken we met kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan, veiligheidshesjes.

Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders