agenda
  • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

    Meivakantie

  • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

    Meivakantie


Kaleidoscope

Cognitief getalenteerde leerlingen

Leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof krijgen een individueel afgestemd onderwijsaanbod. Dit afgestemde onderwijs zal veelal in de klas plaatsvinden. Dit gebeurt onder andere door het “compact” aanbieden van de reken- en taaltaken. Dit betekent dat onderdelen van bijvoorbeeld de rekentaak waarbij extra oefening en herhaling gevraagd wordt, geschrapt worden. Zo blijft alleen de nieuwe stof over en wordt het oefenen beperkt. Dit is niet vrijblijvend. De leerling die hiervoor geselecteerd wordt, krijgt dit aangeboden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De tijd die overblijft krijgt de leerling verrijkingsstof aangeboden.

Voor een heel klein percentage leerlingen is deze maatregel nog te weinig om te komen tot leren. Voor deze leerlingen, de hoogbegaafden, is er nog een ander aanbod voor een dagdeel in de week.

Er is een bovenschoolse klas die hierin voorziet: Kaleidoscope.  Buiten extra onderwijsaanbod, wordt ook tegemoet gekomen aan de andere manier van denken en leren en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken. Het vervoer wordt door betrokken ouders onderling geregeld.

Om in aanmerking te komen voor deze boven schoolse voorziening bespreekt de leerkracht met de intern begeleider of een leerling aangemeld kan worden. Hiervoor wordt een signaleringsinstrument ingezet en een aanmeldingsformulier gestuurd naar de coördinator van het Mikpunt, die beslist of de leerling geplaatst gaat worden. De leerling draait een proefperiode mee, waarna opnieuw gekeken en geëvalueerd wordt of de leerling de volgende periode geplaatst wordt. Uiteraard worden ouders betrokken in deze procedure.

Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders