agenda
  • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

    Meivakantie

  • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

    Meivakantie


groep 3 en 4

Het onderwijs aan de groepen 3 en 4

De leerkrachten van de groep 3 gaan door op wat de kinderen in de groepen 1 en 2 geleerd hebben. In het bijzonder waar het gaat om het leren rekenen, lezen en schrijven. De meeste leertijd in groep 3 wordt besteed aan het aanvankelijk lezen: kinderen moeten leren om ‘tekeningetjes’ om te zetten in letters die een klank hebben en door het samenvoegen van letters (klanken) woorden te leren lezen. Je leert de kinderen dus dat een tekening van twee rondjes ‘oo’ heet en dat een rondje met een stokje een ‘p’ kan zijn. Daarna komt pas het leren lezen. In de vorm van hele woorden, daarna korte zinnen en uiteindelijk verhalen. Vervolgens wat het betekent wat je leest, het ”begrijpend lezen”. Het proces van “aanvankelijk lezen” wordt in groep 4 voortgezet. De zinsbouw en woorden worden iets moeilijker. Ook het tempo gaat omhoog. Het accent komt steeds meer te liggen op weten én begrijpen wat er gelezen wordt. Maar natuurlijk is er meer. Er wordt een begin gemaakt met de wereldoriënterende vakken. Kinderen kunnen begrijpen wat ze lezen en zich dus wat gemakkelijker dingen eigen maken. In deze leerjaren worden de motorische vaardigheden -uitgebouwd tot ‘schrijven.’

Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders