agenda
 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  Meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  Meivakantie


groep 1 en 2

Het onderwijs aan de groepen 1/2 

 

In de groepen  1 en 2 werken we met een vaste dagindeling, we laten de dagindeling zien aan de hand van dagritmekaarten. Dit geeft structuur in het leven van de kleuters. Zo gebruiken wij ook vaste kleuren voor de dagen van de week en leren de kinderen dus eerst de dag benoemen met een kleur, om later de dagen van de week bij naam te kunnen noemen.

Wij werken in de groepen met 3 niveaus, een basisgroep, een groep die extra instructie op een bepaald gebied nodig heeften een groep die extra uitdaging nodig heeft. Het werken in  kleine groepen op verschillende niveaus noemen we ook “kleine kring”. Wij bieden verschillende opdrachten aan, opdrachten die mogen en opdrachten met een verplicht karakter.

Tijdens de kringen en tijdens het spelen en werken leggen we de accenten op verschillende gebieden: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, voorbereidend schrijven, sociale activiteiten en Engels. In alle groepen vindt u ook het digibord, het is een touchscreen waar de kinderen zelf op mogen werken. We proberen deze zo in te zetten dat het een bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk is hij er ook soms voor de fun. Ook werken we met iPads, de kinderen krijgen dan een opdracht en gaan daar mee aan de slag. We willen kleuters prikkelen om zich te blijven ontwikkelen en op hun eigen wijze de wereld te leren kennen. We werken met thema’s en bij dit thematisch werken gaan we uit van spel en spelend leren. Door te spelen krijgen jonge kinderen grip op de wereld om hen heen. In hun spel mogen ze grote mensen zijn. Zo leren ze zich sociaal- emotioneel, cognitief en communicatief te ontwikkelen. In de klassen  creëren we samen met de kinderen een rijke spelhoek waarbij kinderen eigenaar van de hoek zijn en zich daardoor betrokken voelen.

Een aantal keer per jaar is het speelgoedochtend. Dit kunt u zien op het raam van de klas en dit wordt gecommuniceerd middels de app Parro (hierover leest u straks meer). Wij hanteren voor het eigen speelgoed de volgende regels: het mag geen geweld uitstralen of uitlokken, het mag geen lawaai maken en het mag geen computerspel zijn.

Schoolbreed hanteren wij verder de stopmethode en de kapstokregels, uitleg hierover vindt u in de schoolgids op  www.pcbhetmozaiek.nl

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 hebben we een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel in allerlei (sociale) situaties en de verantwoordelijkheid die je daarin hebt. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website onder het kopje ‘Onze school’.

Ieder jaar geven alle groepen een presentatie waarin één van de gewoonten centraal staat. In de jaarplanning van de school staan de groepen die aan de beurt zijn en de data vermeld. Wij nodigen u van harte uit om bij de viering(en) van uw kind(eren) aanwezig te zijn.

Organisatorisch:

 • Begin en eindtijd school.Voor uw kind is het fijn als u het afscheid kort houdt. Wij willen graag zo veel mogelijk rust in de kring dan kunnen we onze aandacht gelijk aan de kinderen besteden. Als u mededelingen heeft voor de leerkracht kunt u deze noteren in het klassenschrift.

Ophalen: de kinderen worden door de leerkracht naar het plein gebracht, een vaste wachtplaats afspreken is handig, niet te dicht bij de deur wachten i.v.m. het overzicht voor de leerkrachten (ook bij regen niet onder het afdakje gaan staan). Als er geen ouder/verzorger is blijft het kind bij de juf wachten.

 • Zindelijkheid, wij vragen u om uw kind voor schooltijd naar het toilet te laten gaan. We gaan er van uit dat kinderen zindelijk zijn! Een ongelukje kunnen we oplossen, gebeurt het regelmatig dan bellen we u om te verschonen.
 • Eten en drinken. Wij stimuleren gezond eten en drinken. Snoep en chocolade is niet toegestaan. Op woensdag is het fruitdag, dan willen we graag dat alle kinderen fruit meenemen als tussendoortje. Hiermee willen we ze bewust maken dat fruit eten belangrijk is voor je gezondheid.
 • We gymmen in de speelzaal; Graag een paar gymschoenen met naam meegeven, deze kunt u inleveren in de klas. In de klas kunt u de gymdagen lezen, wilt u uw kind op deze dagen makkelijke kleding aandoen, zodat de kinderen zich zelfstandig aan en uit kunnen kleden?
 • Is een kind afwezig dan kunt u bellen voor 8.15 uur. U kunt de mededeling aan de conciërge doorgegeven.
 • Extra vrije dagen kunt u aanvragen bij de directie, formulieren hiervoor staan op de website.
 • Verjaardagen vieren we vanaf het 5e De kinderen mogen trakteren in de eigen klas, wilt u de traktatie bescheiden houden?  De jarige mag met een verjaardagskaart langs de andere kleutergroepen. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig. Uitnodigingen voor partijtjes moeten buiten de klas worden uitgedeeld. Sommige kinderen krijgen nooit een uitnodiging, anderen heel vaak.
 • Gelieve geen kaarten op school te verspreiden (kerstkaarten, valentijnskaarten etc.)

 

Communicatie tussen ouders/leerkrachten;

 • Korte mededelingen kunnen bij het brengen gemeld worden in het klassenschrift bij de deur. Anders kunt u na schooltijd even binnenlopen of een afspraak met ons maken.
 • We werken op school met een gesprekkencyclus. Wij vragen u met klem om de nieuwsbrieven goed te lezen. Hierin kunt u lezen hoe de nieuwe gesprekkencyclus eruit ziet, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u en de kinderen verwachten. Tevens wordt u binnenkort uitgenodigd voor een informatiemiddag. Ook hiervoor ontvangt u informatie per mail.
 • De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in het Bosos observatiesysteem. We vullen dit aan met incidenteel een cito in groep 1 en cito taal en rekenen in groep 2 (januari en juni).

We observeren de: visueel-motorische waarneming; taal/ denk ontwikkeling; auditieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de lees- en spellingsvoorwaarden; ontwikkeling van de rekenvoorwaarden en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Resultaten worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem. Wanneer er zorgen zijn, kan de hulp ingeroepen worden van de intern begeleider (IB-er). Hier is altijd eerst overleg met ouders over.

 • Informatie over schoolactiviteiten komen altijd via de email en /of hangt op het raam bij de deur.

Het reilen en zeilen van de klas van uw kind(eren) kunt u volgen in de app Parro. In de app kunt u ook uw privacyvoorkeuren aangeven en aanpassen. U ontvangt een inlogcode van de leerkracht per e-mail. Tevens ontvangt u, op de dag dat uw kind vier wordt, van Marianne Verburg (administratie) een inlogcode voor het z.g.n. ouderportaal. Hierin kunt u de persoonlijke gegevens van uw kinderen bekijken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de persoonlijke gegevens kloppen. Wanneer dit niet het geval is kunt u een mailtje sturen naar Marianne Verburg (mvu@youscope.nl). Ook kunt u binnen deze omgeving het formulier voor het startgesprek invullen.

 • Aan het eind van het schooljaar worden de groepen 3 gevormd door samenvoeging van de kinderen van de groepen 2. Soms gaan alle groepen door elkaar en soms blijven kinderen bij elkaar. Dit ligt aan het aantal kinderen en de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen. Met de ouders wordt over dit proces gecommuniceerd. Dat betekent ook dat de groep 1 die groep 2 wordt, weer aangevuld wordt met een groep 1. Het wil dus niet zeggen dat vanaf groep 1 t/m groep 8 de kinderen bij elkaar blijven. Het streven van het Mozaïek is om vanaf groep 3 de kinderen bij elkaar te houden.
Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders